http://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/media/tm_standaardlogo_rgb.png  
 WARMTEVERLIES BEREKENING  
 GEBOUW PARAMETERS (VOLGENS EPB STARTVERKLARING)  
 Beschermd volume  
 Totaal verlies oppervlakte  
 Gemiddelde U-waarde W/m²K  
 ONTWERP TEMPERATUREN  
 Ontwerp binnen temperatuur °C  
 Ontwerp buiten temperatuur °C  
 TRANSMISSIE VERLIEZEN  
 Specifieke transmissie verlies W/K  
 Benodigd vermogen t.g.v. transmissie W  
 VENTILATIE VERLIEZEN  
 Type ventilatie
   
 Manueel berekend volume debiet ( indien niet gekend 0) m³/h  
 Automatisch berekend volume debiet  m³/h   
 Specifiek ventilatie verlies W/K  
 Benodigd vermogen t.g.v. ventilatie systeem W  
 INFILTRATIE VERLIEZEN  
 Luchtdichte afwerking van de woning 
   
 Volledige woning met plat dak
   
 Specifiek infiltratie verlies W/K  
 Benodigd vermogen t.g.v. infiltratie verliezen W  
 TOTAAL WARMTEVERLIES kW  
         
 BEPALING VERMOGEN WARMTEPOMP  
 BEPALEN VAN VERMOGEN VOOR CV  
 Type opwekkings installatie
   
 Type warmtepomp
   
 Hulpverwarming
   
 Aandeel hulpverwarming in energieverbruik
%  
 Bèta factor    
 Benodigd vermogen voor CV kW  
 BEPALEN VAN VERMOGEN VOOR SWW  
 Warmtepomp wordt gebruikt voor SWW
   
 Aantal personen    
 Extra vermogen voor SWW kW  
 MINIMAAL THERMISCH VERMOGEN WARMTEPOMP kW  
         
 INSCHATTING JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK  
 PRESTATIE GEGEVENS WARMTEPOMP  
 SCOPon
windows81:
SCOPon is de prestatie coëfficient in actieve modus. Deze is NIET dezelfde als de COP bepaald volgens EN 14511 die meestal wordt weergegeven in technische fiches. De SCOP on kan bepaald worden via volgende link
http://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Rekenblad_SCOPon_SGUEh_beveiligd.xlsx

   
 Seizoensgebonden energie efficientie
 (gemiddeld klimaat, gemiddelde temperatuur)
windows81:
ns staat vermeld op ecosdesign label van de warmtepomp. Meestal gelijk aan ±140
%  
 Maximum aanvoertemperatuur volgens berekeningen
Wat is de maximale aanvoertemperatuur die ingesteld wordt in de regeling van de warmtepomp, deze kan berekend worden op basis van het warmteverlies en ontwerp van de afgifte installatie. Indien niet gekend:
*enkel vloer-/wand verwarming: 45°C
*ventiloconvectoren (+ vloerverwarming): 50°C
*convectoren (+vloerverwarming): 55°C
*radiatoren (+vloereverwarming): 70°C
°C  
 Temperatuurverschil aanvoer- retour verwarmings systeem
Dit temperatuurverschil hangt in sterke mate af van het hydraulisch systeem voor warmteverdeling. In moderne regelingen wordt dit temperatuur verschil automatisch geregeld en staat de fabrieksinstelling op 7K. Een vloerverwarmingssysteem wordt dikwijls ontworpen op een temperatuur verschil van 10K maar het is de hydraulische schakeling die het werkelijk temperatuur verschil bepaalt.
K  
 Berekend opwekkingsrendement van de installatie    
JAARLIJKSE WARMTEAANVRAAG  
 Transmissie verliezen kWh  
 Ventilatie verliezen  kWh  
 Infiltratie verliezen kWh  
 Sanitaire warmtevraag kWh  
 TOTALE WARMTEVRAAG kWh  
         
 GESCHAT ENERGIEVERBRUIK INDIEN  
  WARMTEPOMP INSTALLATIE GAS CONDENSATIE KETEL STOOKOLIE CONDENSATIE  
 Elektriciteitsverbruik [kWh] 0 0  
 Gasverbruik [kWh] 0  
 Gasverbruik [Nm³] 0  
 Stookolieverbruik [kWh] 0  
 Stookolieverbruik [l] 0  
 Pellet verbruik [kWh] 0 0  
 Pellet verbruik [kg] 0 0  
 CO2 uitstoot [T]  
         
 INSCHATTING JAARLIJKSE ENERGIEKOST  
 Eenheidsprijs elektriciteit €/kWh    
 Eenheidsprijs gas €/kWh    
 Eenheidsprijs stookolie €/l    
 Eenheidsprijs pellets €/kg    
         
 GESCHATTE ENERGIEKOST INDIEN  
WARMTEPOMP  GAS CONDENSATIE KETEL STOOKOLIE CONDENSATIE  
 
© 2018 KCE
Deze berekeningen zijn louter indicatief. Alle rechten voorbehouden. Bij gebruik van deze resultaten, gelieve steeds te verwijzen naar Thomas More. 
Disclaimer
Meer info op kce.thomasmore.be