http://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/media/tm_standaardlogo_rgb.png  
PROJECT GEGEVENS    
Project
Adres
Datum
         
WARMTEVERLIES BEREKENING  
GEBOUW PARAMETERS (VOLGENS EPB STARTVERKLARING)      
beschermd volume
totaal verlies oppervlakte
gemiddelde U-waarde W/m²K
ONTWERP TEMPERATUREN      
ontwerp binnen temperatuur °C
ontwerp buiten temperatuur °C
TRANSMISSIE VERLIEZEN      
specifieke transmissie verlies W/K
benodigd vermogen t.g.v. transmissie W
VENTILATIE VERLIEZEN      
type ventilatie
manueel berekend volume debiet ( indien niet gekend 0)  m³/h 
automatisch berekend volume debiet  m³/h 
specifiek ventilatie verlies W/K
benodigd vermogen t.g.v. ventilatie systeem W
INFILTRATIE VERLIEZEN      
luchtdichte afwerking van de woning 
volledige woning met plat dak
specifiek infiltratie verlies W/K
benodigd vermogen t.g.v. infiltratie verliezen W
TOTAAL WARMTEVERLIES kW  
         
BEPALING VERMOGEN WARMTEPOMP      
BEPALEN VAN VERMOGEN VOOR CV      
type opwekkings installatie
type warmtepomp
hulpverwarming
aandeel hulpverwarming in energieverbruik
%
bèta factor
benodigd vermogen voor CV kW
BEPALEN VAN VERMOGEN VOOR SWW      
warmtepomp wordt gebruikt voor SWW
aantal personen
extra vermogen voor SWW kW
MINIMAAL THERMISCH VERMOGEN WARMTEPOMP kW  
         
INSCHATTING JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK      
PRESTATIE GEGEVENS WARMTEPOMP      
SCOPon
windows81:
SCOPon is de prestatie coëfficient in actieve modus. Deze is NIET dezelfde als de COP bepaald volgens EN 14511 die meestal wordt weergegeven in technische fiches. De SCOP on kan bepaald worden via volgende link
http://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/Rekenblad_SCOPon_SGUEh_beveiligd.xlsx

seizoensgebonden energie efficientie (gemiddeld klimaat, gemiddelde temperatuur)
windows81:
ns staat vermeld op ecosdesign label van de warmtepomp. Meestal gelijk aan ±140
%
maximum aanvoertemperatuur volgens berekeningen
Wat is de maximale aanvoertemperatuur die ingesteld wordt in de regeling van de warmtepomp, deze kan berekend worden op basis van het warmteverlies en ontwerp van de afgifte installatie. Indien niet gekend:
*enkel vloer-/wand verwarming: 45°C
*ventiloconvectoren (+ vloerverwarming): 50°C
*convectoren (+vloerverwarming): 55°C
*radiatoren (+vloereverwarming): 70°C
°C
temperatuurverschil aanvoer- retour verwarmings systeem
Dit temperatuurverschil hangt in sterke mate af van het hydraulisch systeem voor warmteverdeling. In moderne regelingen wordt dit temperatuur verschil automatisch geregeld en staat de fabrieksinstelling op 7K. Een vloerverwarmingssysteem wordt dikwijls ontworpen op een temperatuur verschil van 10K maar het is de hydraulische schakeling die het werkelijk temperatuur verschil bepaalt.
K
berekend opwekkingsrendement van de installatie
JAARLIJKSE WARMTEAANVRAAG      
transmissie verliezen kWh
ventilatie verliezen  kWh
infiltratie verliezen kWh
sanitaire warmtevraag kWh
TOTALE WARMTEVRAAG kWh  
         
GESCHAT ENERGIEVERBRUIK INDIEN      
WARMTEPOMP INSTALLATIE GAS CONDENSATIE KETEL STOOKOLIE CONDENSATIE
elektriciteitsverbruik [kWh] 0 0
gasverbruik [kWh] 0
gasverbruik [Nm³] 0
stookolieverbruik [kWh] 0
stookolieverbruik [l] 0
pellet verbruik [kWh] 0 0
pellet verbruik [kg] 0 0
CO2 uitstoot [T]  
         
INSCHATTING JAARLIJKSE ENERGIEKOST      
eenheidsprijs elektriciteit €/kWh
eenheidsprijs gas €/kWh
eenheidsprijs stookolie €/l
eenheidsprijs pellets €/kg
         
GESCHATTE ENERGIEKOST INDIEN      
WARMTEPOMP  GAS CONDENSATIE KETEL STOOKOLIE CONDENSATIE
 
© 2018 KCE meer info op www.kenniscentrumenergie.be