http://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/media/tm_standaardlogo_rgb.png    
PROJECT GEGEVENS          
Project    
Adres    
Datum        
           
Volume berekening vloeistof in installatie    
leidingen  
  Lengte   Volume    
inox flexibel DN12 (Øuitw.=16,3mm) m l  
inox flexibel DN16 (Øuitw=21,7mm) m l  
inox flexibel DN20 (Øuitw=26,6mm) m l  
inox flexibel DN25 (Øuitw=31,7mm) m l  
inox flexibel DN32 (Øuitw=41mm) m l  
koper 15x1mm m l  
koper 18x1mm m l  
koper 22x1mm m l  
koper 28x1mm m l  
koper 35x1mm m l  
totaal leiding volume     l  
solar warmtewisselaar in buffer  
volume warmtewisselaar
l      
boiler volume
l      
volume warmtewisselaar l      
collectoren  
aantal collectoren stuks      
type collector
       
volume per collector
l      
appertuur oppervlak per collector      
volume per collector l      
totaal volume l      
zonne station (pompgroep)  
volume zonnestation
l      
volume zonnestation l      
voorschakelvat  
volume voorschakelvat
l      
volume voorschakelvat l      
           
Eigenschappen solar vloeistof    
keuze solarvloeistof
       
uitzettingsvolume tot 120°C l      
uitzettingsvolume bij stagnatie l      
minimale druk (dampvorming) bar      
         
Volume en insteldrukken expansievat    
berekening voordruk
statische hoogte  m      
maximale pomp opvoerhoogte
m      
plaats expansievat
       
in te rekenen pompdruk m      
insteldruk veiligheidsventiel
bar      
minimale voordruk bar      
maximale voordruk bar      
ingestelde voordruk bar  
drukfactor    
berekening volume expansievat  
nuttig vloeistof volume l      
minimaal volume expansievat l      
werkelijk volume expansievat
l      
berekening vuldruk  
minimale vuldruk bar      
maximaal beschikbaar reserve volume l      
maximale vuldruk bar      
ingestelde vuldruk bar      
reeël reserve volume l      
einddruk bar      
       
Eindresultaat    
volume expansievat l  
  Minimum
instelwaarde
Maximum instelwaarde streef-waarde    
Druk gemeten aan ventiel expansievat bij lege installatie
voordruk
bar  
Druk gemeten op manometer gevulde solar instalatie bij ±20°C
vuldruk
bar  
Theoretische druk in installatie bij stagnatie
einddruk
bar      
Incl. 10l extra voor vul-unit
totaal benodigd volume solar vloeistof
l      
   
© 2017 KCE meer info op www.kenniscentrumenergie.be