http://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/media/tm_standaardlogo_rgb.png    
  SELECTIETOOL WARMTEPOMP  
  BEPALING VERMOGEN WARMTEPOMP    
  BEPALEN VAN VERMOGEN VOOR CV       
  (kan berekend worden met deze tool)        
  Totaal warmteverlies vermogen  kW    
Type opwekkings installatie
Type warmtepomp
Voorgestelde Beta factor
Berekend vermogen voor CV kW
  BEPALEN VAN VERMOGEN VOOR SWW      
Warmtepomp wordt gebruikt voor SWW
Aantal personen
Extra vermogen voor SWW kW
  BEREKEND THERMISCH VERMOGEN WARMTEPOMP (Bij -10°C buitentemperatuur) kW  
  INSCHATTING JAARLIJKS ENERGIEVERBRUIK    
  GEGEVENS WARMTEPOMP      
  Nominaal vermogen gekozen warmtepomp    
  Seizoensgebonden energie efficientie voor ruimteverwarming bij MT (55°C), indien onbekend leeglaten. %  
SCOP bij MT (55°C) volgens energielabel, indien onbekend leeglaten
GEGEVENS VERWARMINGS INSTALLATIE
Maximum ontwerp aanvoertemperatuur 
°C
Temperatuurverschil aanvoer- retour verwarmings systeem
K
Buffervat aanwezig
Aantal circulatie pompen (incl circulatiepompen in de warmtepomp)
SCOP installatie
  JAARLIJKSE WARMTEAANVRAAG      
  Werkelijke beta factor    
  Geschatte warmte invulling door warmtepomp %  
  Warmtevraag CV kWh  
Sanitaire warmtevraag kWh
  TOTALE WARMTEVRAAG kWh  
  GESCHAT ENERGIEVERBRUIK    
WARMTEPOMPINSTALLATIE GASCONDENSATIEKETEL STOOKOLIECONDENSATIE
Elektriciteitsverbruik [kWh] 0 0
Gasverbruik [kWh] 0
Gasverbruik [Nm³] 0
Stookolieverbruik [kWh] 0
Stookolieverbruik [l] 0
Pellet verbruik [kWh] 0 0
Pellet verbruik [kg] 0 0
  CO2 uitstoot [T]    
  INSCHATTING JAARLIJKSE ENERGIEKOST      
Eenheidsprijs elektriciteit €/kWh
Eenheidsprijs gas €/kWh
Eenheidsprijs stookolie €/l
Eenheidsprijs pellets €/kg
  GESCHATTE ENERGIEKOST  
WARMTEPOMP  GASCONDENSATIEKETEL STOOKOLIECONDENSATIE
       
Deze berekeningen zijn louter indicatief. Alle rechten voorbehouden.  Meer info:  kce.thomasmore.be
Bij gebruik van deze resultaten, gelieve steeds te vewijzen naar Thomas More. Contact:  kce@thomasmore.be