http://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/media/tm_standaardlogo_rgb.png                                
                             
    Ontwerpberekeningen watergekoelde LED systemen, aangesloten op een LT net in een serre       
    Parameters serre                                                
Teeltoppervlakte (belicht door onderstaande installatie)
Gewenste temperatuur in de kas (ontwerp)
°C
    Parameters belichtingsinstallatie                                              
Elektrisch vermogen per lamp
W
Maximum temperatuur in LED circuit
°C
Aantal geïnstalleerde lampen 
Verbindingsleiding tussen lampen
Berekend totaal opgewekt thermische vermogen
kW
    Parameters LT-net                                      
Gewenste buistemperatuur ondernet (aangesloten op belichtingsinstallatie)
°C
Aantal geïnstallerde buizen in het ondernet
Type ondernet
Berekend vermogen ondernet
kW
Berekend debiet ondernet
kg/h
Retourtemperatuur ondernet
°C
    Resultaten LED circuit                                      
Retourtemperatuur in LED circuit
°C
Totaal debiet in LED cicruit
m³/h
Maximum debiet per strang
m³/h
Maximum aantal lampen in serie
stuks
    Resultaten bijstook                                      
Retourtemperatuur aan bijstook (na warmtewisselaar)
°C
Benodigd vermogen bijstook
kW
 
                                                                                                                                                                                 
 
Qmax
 
max. aantal lampen per string
 
 
 
  
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tretour
 
Qtot
Tmax
 
 
 
 
Tretour
 
 
 
 
 
 
Taanvoer
 
Qtot
 
Tna WW
 
  
 
 
Pbijstook
 
© 2020 KCE
meer info op www.kenniscentrumenergie.be
Deze berekeningen zijn louter indicatief. Alle rechten voorbehouden. Bij gebruik van deze resultaten, gelieve steeds te vewijzen naar Thomas More.